Concert Ashirah Lo

oktober 29, 2014 in Uncategorized door Gerard van Rijn

Zondagmiddag 23 november 2014 in de Dorpskerk van Ellecom

Ashirah Lo Joodse liederen

Regina Ederveen – harp
Robert la Boresa – zang, fluit, gitaar, voordracht 

Na hun schitterende optreden vorig jaar over het leven van Vincent van Gogh verzorgen Regina Ederveen en Robert la Boresa een tweede optreden in de Dorpskerk van Ellecom met als titel “Ashirah Lo”, Joodse liederen.
Aanvang 15.30 uur, de kerk is open vanaf 15.00 uur. Entree €7,50 per persoon. Na afloop is er gelegenheid na te praten.

Het duo zingt en speelt liederen uit het rijke ‘Joodse Liedboek’ en licht de Hebreeuwse teksten toe… Liederen uit de liturgie, over de sabbath, maar ook folksongs en seculiere poëtische teksten. De performance wordt ondersteund met beelden uit de beamer.

EderveenlaBoresa

Ashirah Lo – Moge ik zingen tot Hem

Het programma bestaat uit een afwisseling van zang, fluit en gitaarspel door Robert samen met het harpspel van Regina. Ook klinkt er solozang, soloharp, zang en gitaar, harp en zang, harp, gitaar, fluit en harp, zangduo of harp en gitaar (zonder zang…). Een heel gevarieerd geheel! Robert licht de inhoud van de liederen toe met prachtige anecdotes, Joodse witzes (humor) en achtergrondinformatie, op een manier gebracht een woordkunstenaar eigen! Beamerbeelden maken het geheel af.
Het programma duurt 1 uur en 15 minuten en heeft geen pauze. Bij de muziek wordt gebruik gemaakt van een beamer waarop mooie bijpassende beelden te zien zijn. Voorafgaand aan het concert krijgen de aanwezigen een programma, met daarop de titels van de muziekwerken die gespeeld worden.

Biografieën Robert la Boresa – woordkunst en Regina Ederveen – harp

Sinds 1995 is Robert la Boresa actief als dichter en voordrachtskunstenaar. Door de NCRV werd het TV-programma de Stoel uitgezonden waarin een portret van Robert la Boresa. Ook verscheen hij met zijn kunst in het programma Hart van Nederland van SBS6. Van hem verscheen de dichtbundel Bidden & Wreken en het boek Zien door rozetten over de mystiek van het woord. In 2007 zag zijn CD Danser, Dienaar, Dichter, Dwaas het licht; twintig gedichten op muzikale klankschalen. Door de componisten Reinier Maliepaard en Daan Manneke werden enkele van zijn gedichten getoonzet voor vierstemmig koor. Op de Nationale Gedichtendag hing een gedicht van Robert la Boresa als een meterslange banier aan de pui van het oude raadhuis van Apeldoorn. Zijn poëtische voordrachten ontwikkelen zich de laatste jaren steeds meer tot een vorm van geïnspireerde voordrachten rond de mystiek van het woord. Het gaat daarbij telkens om het Hoogste Woord, het woord tussen hemel en aarde, dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij verzorgt lezingen over de Joodse mystiek, waarin de symboliek en de getalsmatigheid van het Hebreeuws centraal staan. Ook het lied speelt daarbij een belangrijke rol. Info www.robertlaboresa.nl.

Regina Ederveen studeerde aan het Conservatorium van Utrecht. Zij behaalde daar de diploma’s ‘Docerend Musicus’ en ‘Uitvoerend Musicus’. Tevens woonde ze harpfestivals bij in onder andere Israël en Amerika. Op een concours voor hedendaagse avant-garde muziek, won ze de hoofdprijs en daarbij de tweede prijs in de categorie solisten. In 2009 werd ze uit honderden inzendingen als harpiste uitgekozen om deel te nemen in een internationaal samengesteld orkest waarbij een concert werd gegeven in de wereldberoemde Carnegie Hall in New York City. Behalve dat zij actief is als solo harpiste, treedt ze veel op met koren, als soliste en als begeleidster. In de kamermuziek is ze ook graag werkzaam. Regina maakte meerdere cd’s, waaronder drie solo-cd’s: ‘Intermezzo’, ‘My Gentle Harp’ en ‘Hymns on the Harp’, de cd ‘Sela’ harp & piano, de cd ‘Idylle’ fluit & harp en de cd ‘Interlude’ harp & orgel. Info www.reginaederveen.nl.