Concert Velps Kleinkoor

september 14, 2015 in Uncategorized door Gerard van Rijn

Op zondagmiddag 18 oktober treedt het Velps Kleinkoor op in de Dorpskerk van Ellecom.

Het Velps Kleinkoor bestaat uit enthousiaste zangers afkomstig uit de gemeente Rheden en omstreken. Wat hen muzikaal bindt, is het instuderen en uitvoeren van a capella muziek uit alle perioden van de muziekgeschiedenis. Het koor staat onder leiding van dirigent Joke Brandsma.

Aanvang 15.30 uur. Kerk open 15.00 uur. Entree €7,50 per persoon.

Het concert wordt georganiseerd door de Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom. De opbrengst is bestemd voor de instandhouding van de Dorpskerk.

Dirigent

Joke Brandsma  Joke Brandsma studeerde orgel, beiaard (in beide behaalde zij de graad van master) en kerkmuziek te Leeuwarden, Arnhem en Amersfoort/Utrecht. Tijdens haar studie behaalde zij diverse prijzen als organist en beiaardier, en tevens een eerste prijs voor een compositie op tekst van Huub Oosterhuis.

Het ‘eenzame’ bestaan als organist/beiaardier, hoog achter de ballustrade of (nog hoger) in de toren, behoefde afwisseling. Zo besloot zij haar bijvak koordirectie op te vijzelen, en volgde de applicatiecursus koordirectie aan de SNK (nu Unisono) te Utrecht, later gevolgd door de specialisatiecursus koor & instrumentaal ensemble. In 2000 werd zij toegelaten voor de Kurt Thomascursus in de categorie koor & orkest. Haar docenten waren o.a. Oane Wierdsma, Jos Vermunt en Daan Admiraal.

Sinds 1997 dirigeert zij het Velps Kleinkoor. In Arnhem en Rozendaal is zij werkzaam als cantor, en werkt zij als componist mee aan de publicatie van nieuwe liederen

Koor

Velps kleinkoor  Een groepje gelijkgestemde zangers rondom Jan van Zoelen vormde de opmaat tot het Velps Kleinkoor. Wat in 1974 startte als oefenkoor voor zijn opleiding tot professioneel koordirigent, is inmiddels vele jaren en vele variaties later uitgegroeid tot een kamerkoor, met de gemeente Rheden als uitvalsbasis. Het koor bestaat dus al ruim 40 jaar!

Onder de vakkundige leiding van Joke Brandsma, de artistiek leidster, ontwikkelen zij zich steeds verder. Aan de hand van het in te studeren repertoire wordt er gewerkt aan koor- en stemvorming. Dit is een continu proces. Ter voorbereiding op een concert houden zij een week tevoren een studie(zater)dag. Deze dagen zijn altijd inspirerend en gezellig.

Het koor geeft meestal in het voor- en najaar een concert in de nabije omgeving. Op uitnodiging nemen zij ook deel aan een vesper, een dienst, of een culturele manifestatie. Eenmaal per een of twee jaar zingen ze samen met de cantorij van de Diakonessenkerk in Arnhem een cantate, met solisten en een instrumentaal ensemble. Een indruk van de programmering van hun concerten en het repertoire vindt u op hun website www.velpskleinkoor.nl.