Bestuur

Het bestuur van de Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom wordt gevormd door:

Voorzitter Ellen Enderlé Ellecom
Secretaris Herman Wehkamp Bernhaldelaan 7 Ellecom
Penningmeester Wilko Goldebeld Ellecom
Lid Mick Stomp Binnenweg 32 Ellecom
Lid
 

Bestuursleden worden benoemd door het bestuur voor een periode van maximaal 3 jaar. Een aftredend bestuurslid is onmiddellijk hernoembaar, met dien verstande dat dezelfde persoon maximaal 9 jaar bestuurslid van de Stichting kan zijn.

Vindt u de instandhouding van het culturele erfgoed een belangrijke opdracht voor de mensen van nu en draagt u de Dorpskerk een warm hart toe, dan is het bestuurslidmaatschap wellicht iets voor u. Aarzel niet en neem contact op met een van de bestuursleden. Dat kan ook als u eerst wat meer informatie wilt.