Donateurs

De financiële middelen die nodig zijn om de doelstellingen van de Stichting te verwezenlijken zijn voor een belangrijk deel afkomstig van giften van donateurs. Momenteel is zo’n 40% van de Ellecomse huishoudens en een 7-tal bedrijven donateur van de Stichting. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee maar we realiseren ons ook dat deze inkomstenbron voortdurende aandacht vraagt. We zullen daarom regelmatig en bij voorkomende gelegenheden aan bezoekers en belangstellenden van binnen en buiten de Ellecomse gemeenschap vragen om donateur te worden.

Jaarlijks ontvangen de donateurs een bericht waarin staat wat de activiteiten van de Stichting het afgelopen jaar zijn geweest en wat deze hebben opgebracht.
Daarnaast informeren we de donateurs over de activiteiten die voor het lopende jaar gepland zijn. Een aantal bedrijven – in Ellecom gevestigd – is ingegaan op ons verzoek om de Stichting als bedrijf te steunen. Als ‘tegenprestatie’ wordt de naam van het bedrijf vermeld in het Jaarverslag.

Naast de reguliere donaties ontvangt de Stichting soms speciale giften. Zo komt het – en daar zijn we erg blij mee – regelmatig voor dat we als Stichting geld ontvangen van mensen die iets te vieren hadden. Dat de Stichting dan als ‘goed doel’ in de vreugde mag delen is een stimulans voor het werk dat wordt gedaan om onze mooie Dorpskerk goed te onderhouden.

Wilt u donateur worden en meehelpen om de Dorpskerk in Ellecom blijvend beschikbaar te houden voor de gemeenschap? Dan hoeft u slecht het volgende te doen.

Print dit formulier, vul alle gegevens in, plaats uw handtekening en lever het in of stuur het naar:

Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom
Laan van Avegoor 2
6955 BE Ellecom

Door het vermelden van uw e-mail adres kunnen we u op de hoogte houden van actuele informatie, zoals de activiteiten van de Stichting.

ANBI-status

Verder is van belang dat de Stichting is aangewezen als een culturele ANBI. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status wordt op aanvraag toegekend door de belastingdienst. U kunt dit controleren met het programma ANBI opzoeken.

De ANBI-status houdt in dat we niet-belastingplichtig zijn; de belastingdienst stimuleert zelfs om instellingen als de onze te begunstigen met een schenking. Met een schenking of gift aan de Stichting steunt u niet alleen het doel van onze stichting, maar kunt u ook profiteren van een belastingvoordeel. Dat voordeel kan zowel van toepassing zijn bij een eenmalige schenking als bij een periodieke schenking.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Misschien dat u bij het opmaken van uw testament ook aan onze Stichting wilt denken, die als ANBI- instelling een volledige vrijstelling van successierechten geniet.

Informatie over samenstelling van het onbezoldigde bestuur, jaarrekening, jaarverslag en beleidsplan vindt u elders op deze website.