De consistoriekamer

Deze kamer is geheel in neogotische stijl van Engelse steen opgetrokken. De schilder A. van der Burg heeft twee (inmiddels aangevuld met een derde) wandborden gemaakt waarop de namen staan van de pastoors en predikanten die sinds 1419 aan de kerk verbonden zijn geweest.

De reformatie die zich – relatief laat – tussen 1583 en 1591 in Ellecom voltrok, is op de wandborden terug te zien. De destijds aangestelde pastoor koos de zijde van Luther en de hele parochie ging mee over naar de Hervormde Kerk.