De toren

De rond 1200 geplaatste toren is opgetrokken uit tufsteen en herbergt een luidklok die in 1644 door Francois Hemony is gegoten. De klok, diameter 105 cm en gewicht 710 kg,  behoort tot de 50 oudste klokken in Nederland! De klok zelf staat daarom ook afzonderlijk op de monumentenlijst.

De bekende klokkengieters François en Pierre Hemony waren van Lotharingse afkomst. François overleed in 1667 en Pierre in 1680 te Amsterdam. Van oorsprong zijn ze geschutgieters en later verwierven ze zich faam als klokkengieters en carillonmakers. Tot de jaren 1650 werkten zij in Zutphen, daarna in Amsterdam. Ze hebben 40 carillons gemaakt met zeer zuivere tonen, onder anderen voor de St.Walburgiskerk te Zutphen, het paleis op de Dam, de Dom in Utrecht en de Martinitoren in Groningen.

De klok in de Ellecomse toren is gemaakt in hun Zutphense tijd. Op het randschrift van de klok is te lezen:

“Symb Convoco Vivos – Mortuos Plango”
(de levenden roep ik samen – de doden beween ik).

Het mechanisch smeedijzeren uurwerk dateert uit 1702. Het kreeg bij de restauratie in 1949 nieuwe, grotere wijzerplaten. Tot 1975 moest dit uurwerk met de hand worden opgewonden door de koster, een klus voor elke dag! In dat jaar is dit elektrisch gemaakt.