Het koor

Wanneer je de kerk binnengaat door de ingang onder de toren zie je meteen in de verte het koor zoals dat in de 15e eeuw vorm heeft gekregen en nu zijn huidige inrichting kent. Het koor – voorheen een romaans priesterkoor – werd afgebroken en daarvoor in de plaats werd een gotisch koor gebouwd.

Het plafond heeft vier verschillende ornamenten of sluitstenen. Het achterste stelt de beeltenis van Christus voor; onder dit “Alziend Oog” moet in de rooms-katholieke tijd het altaar hebben gestaan. Het ornament waar de kroonlamp in uitkomt, stelt een pelikaan met drie jongen voor. De pelikaan is bezig veren te plukken om vervolgens het bloed onder die veren vandaan te halen en als voedsel aan de jongen te geven.

Het volgende ornament stelt het kruis van Christus voor, met aan de dwarsbalk de linnen rok of mantel, een hamer een nijptang, de doornenkroon, vier koppen van spijkers en – dwars door het kruis heen twee speren. Alles wat bij de kruisiging nodig is geweest staat op dit ornament afgebeeld. Het vierde ornament bevat het alliantiewapen van Middachten en van de familie Van Arnhem.

In de vloer ligt de grafsteen van Hendrik van Middachten (overleden 1551) en zijn vrouw Margaretha van Visbeeck (overleden 1588). Nog goed leesbaar is de tekst:

“tegen de dot en is gein schilt, mens leef als ghi sterven vilt”.
(tegen de dood bestaat geen schild, mens leef als gij sterven wilt)

Middeleeuwse kerkkoren hebben soms drie, soms vijf, soms zeven ramen, allemaal getallen met een religieuze symboliek. Drie is het zinnebeeld van de Drieëenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Een koor met zeven ramen verwijst naar het aantal dagen dat volgens de Bijbel nodig was om de aarde te scheppen. Het koor van onze Dorpskerk heeft vijf ramen en beeldt daarmee de vijf open wonden uit van Jezus aan het kruis, twee aan de handen, twee aan de voeten en een in de zij.

Links in de hoek van het koor bevindt zich het wapenschild van Middachten, een wit kruis met vier schaapscheerderscharen op een rode achtergrond. De scharen tonen aan dat er  veel schapen en dus ook schaapskooien waren op het landgoed Middachten. In de andere hoek zien we het schild van de familie Van Arnhem. Hierop is “de Adelaar” te zien.

Zowel het alliantiewapen als ook de afzonderlijke wapens hebben te maken met het gegeven dat Antonis van Middachten en Anna van Arnhem – als echtpaar – de bouwers zijn geweest van het koor van de kerk (aldus het rapport van het kerkelijk kunstbezit).