Kerkgebouw

Beknopte historische beschrijving

800 – 900

Uit archeologisch onderzoek tijdens de restauratie van 1948 is gebleken dat op de plaats waar nu de Dorpskerk staat, een houten voorganger heeft gestaan. Lees meer, klik hier.

1100 – 1400

Pas in de twaalfde eeuw is de houten kapel vervangen door een tufstenen Romaanse versie. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat de afmeting van deze nieuwe kapel 17,60 x 6,80 meter bedroeg. Lees meer, klik hier.

1400 – 1800

Rond 1450 wordt het koor gesloopt en vervangen door een tufstenen Gotische versie. Dit koor is hoger dan het bestaande schip. Deze situatie zal eeuwen zo blijven. Lees meer, klik hier.

1800 – 1900

De Ellecomse kerk is na de Reformatie als zelfstandige stichting blijven bestaan, beheerd door kerkvoogden, onder opperbeheer van de ambtsjonkers van het ambt Rheden. Door de verwerving van de collatie van de pastorie (in de zeventiende eeuw), hebben de eigenaren van Middachten in hun hoedanigheid van collatoren vervolgens ook bijzondere aanspraken doen gelden ten aanzien van het beheer der kerkgoederen. In de negentiende eeuw leidde deze zienswijze voor het eerst tot openlijke pretenties ten aanzien van het eigendomsrecht van de kerk. Lees meer, klik hier.

1900 – 2000

In 1905 wordt een voorstel gemaakt voor de verbreding van de kerk. Bij dit ontwerp wordt er links en rechts van het schip nog een zijbeuk aangebouwd. Waarom dit plan nooit is uitgevoerd is niet bekend. Lees meer, klik hier.