Concerten

De Dorpskerk leent zich uitstekend voor muziekuitvoeringen en daarom organiseert de Stichting op een aantal zaterdag- of zondagmiddagen van 15.30 – 16.30 uur concerten in de kerk onder de noemer: Een uur muziek. Daarbij wordt gestreefd naar een gevarieerd programma dat recht doet aan het karakter van de kerk.

Van de bezoekers wordt een financiële bijdrage gevraagd ter dekking van de kosten en ter ondersteuning van het doel van de Stichting: de instandhouding van het kerkgebouw.

Voor het overzicht van de concerten in het lopende seizoen klik hier.