Publicaties

Gezien de opdracht van de Stichting is het vanzelfsprekend dat het stichtingsbestuur regelmatig verslag doet over haar activiteiten. Dan kunnen de donateurs en andere belangstellenden  zien hoe hun financiële bijdragen zijn ingezet voor de doelen van de Stichting. Daarnaast beschikken we over informatie materiaal om bezoekers en geïnteresseerden te informeren over onze Dorpskerk, dat mooie stukje cultureel erfgoed in Ellecom.