Beleidsplan

Beleidsplan 2014-2019 act2

 

 

 

 

Indien een instelling in aanmerking wil komen voor de ANBI registratie, dient de instelling aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden zijn opgesteld door de Belastingdienst die op aanvraag de ANBI registratie toekent. Een van de voorwaarden is dat de instelling beschikt over een actueel Beleidsplan. Dit plan moet inzicht geven in de manier waarop de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het moet inzicht geven in:

  • het werk dat de instelling doet
  • de manier waarop de instelling geld werft
  • het beheer van het vermogen van de instelling
  • de besteding van het vermogen van de instelling

Het bestuur heeft een meerjarig beleidsplan opgesteld voor de periode 2014-2019. Bij de definitieve vaststelling is rekening gehouden met de zienswijze van zowel de Raad van Advies als de Kerkenraad met betrekking tot dit beleidsplan.

Het actuele Beleidsplan 2014-2019 kunt u hier inzien.