Jaarverslag

 

 

 

Het bestuur legt elk jaar in een schriftelijk verslag rekenschap af over het gevoerde beleid. Dit verslag bevat een overzicht van alle activiteiten, de jaarrekening van het afgelopen jaar en de begroting van het nieuwe jaar.

Het jaarverslag wordt toegestuurd aan de donateurs en andere belangstellenden.

Het Jaarverslag 2018 kunt u hier inzien en downloaden.